Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach

Kancelaria Komornicza nr VII w Mysłowicach


Komornik Sądowy Michał Ściera jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach. Do jego zadań należy wykonywanie orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych, zabezpieczenie roszczeń oraz wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza. Komornik sądowy wykonuje też inne czynności powierzone mu w drodze ustawy, w tym - doręcza adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

NARZĘDZIA I SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE


W celu zapewnienia sprawnego, szybkiego i rzetelnego przebiegu czynności komorniczych, Kancelaria Komornicza korzysta z wielu narzędzi teleinformatycznych oraz baz danych dostarczających informacji o dłużnikach:

ognivo
epuap
epu
CEPiK
CEIDG
Siedziba Kancelarii

ul. Karola Szymanowskiego 4/7
41 -400 Mysłowice
NIP: 5512432395; REGON: 384566623

Sekretariat czynny

wtorek: 9:00 - 15:00
środa: 9:00 - 15:00
czwartek: 9:00 - 15:00

Przyjęcia interesantów

Osobiście przez Komornika:
wtorek: 10:00 - 13:00
Inne terminy - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Dane kontaktowe

Telefon Kancelarii: 514 178 465
Adres e-mail: michal.sciera@komornik.pl

Rachunek bankowy

Alior Bank S.A.
91 2490 0005 0000 4600 6991 9298
Swift: ALBPPLPW

Pozostałe dane

ID EPU Kancelarii: 2884
Skrzynki epuap2: /KS_Michal_Sciera/domyslna,
/KS_Michal_Sciera/ezbiegi

Komornik Rejonowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Ściera. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strony ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.