Obszar działania

Rewir Komorniczy


Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michała Ściery obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach: Mysłowice, Imielin oraz Chełm Śląski.

Kancelaria Komornicza

Obszar działania


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, a ponadto w zakresie wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach. Wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wierzyciel składa pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

(prawo wyboru Komornika nie dotyczy spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio).

Lista kodów pocztowych


Celem ułatwienia ustalenia ogólnej właściwości Komornika przy sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowań wskazujemy listę kodów pocztowych miejscowości wchodzących w rewir tutejszej Kancelarii:

Mysłowice: 41-400, 41-404, 41-408, 41-409, 41-412

Imielin: 41-407

Chełm Śląski: 41-403

Komornik Rejonowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Ściera. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strony ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.